eng
Nový nástěnný kalendář Galerie La Femme pro rok 2022

Nový nástěnný kalendář Galerie La Femme pro rok 2022

Kalendář Galerie La Femme pro rok 2022 s obrazy autorů naší galerie. Naleznete v něm autory - B. Jirků, B. Eliáš, M. Jiránek, J. Tichý, E. Mansfeldová, M. Halva, J. Mocek (na obálce), Z. Janda, Fr. Hodonský, R. Pauch, I. Piačka, Marie Ban, J. Achrer