eng
Připravujeme: Výběr z DÚ 2003 - 2015: Slezskoostravská galerie, Ostrava

Připravujeme: Výběr z DÚ 2003 - 2015: Slezskoostravská galerie, Ostrava

Od 6. 2. budete moci navštívit výběr děl vzniklých v rámci Domácích úkolů z let 2003 - 2015 v krásných prostorách Slezskoostravské galerie:  www.slezska.cz/cs/o-slezske-ostrave/slezskoostravska-galerie