eng
Čtyři živly, 2016

Čtyři živly, 2016

Čtyři elementy, tedy podle starověké filosofie oheň, voda, vzduch a země jako základní složky světa jsou tématem pro 23. domácí úkol. Živel, odvozeno od slova živý, znamená nezkrotnou, neovladatelnou přírodní sílu. Je to síla jak tvořící a životodárná, tak destruktivní.
 
Úkolu se tradičně účastní B. Jirků, Z. Janda, M. Chabera, M. Jiránek, R. Brančovský, T. Hřivnáč, B. Eliáš, J. Achrer, D. Vávra, L. Klusáček, M. Pošvic, J. Slíva, R. Pauch, J. Kopejtková, D. Perrier, V. Ban-Jiránková, J. Tichý,  J. Šuhájek, M. Mádrová, Z. Höhmová, J. Rameš, S. Saudková, B. Gemrot, J. Mocek, R. Augustin, M. Rittstein, V. Brunton a mnoho dalších.

4 živly: ukázka vytvořených děl