eng
Jan Hendrych

Jan Hendrych

*1936
V roce 1955 absolvoval střední odbornou školu bytové tvorby v Praze, v letech 1955-1961 studoval UMPRUM u prof. Josefa Wágnera. V letech 1964-1967 působil jako aspirant u profesora Karla Hladíka na AVU (1964-1967). V roce 1990 se na AVU stal docentem, už o rok později profesorem. Vede jeden z ateliérů sochařství. V letech 1993-1995 byl prorektorem AVU.
Samostatně vystavuje od roku 1966. Realizoval mnoho projektů v architektuře a věnuje se také restaurování sochařských děl, především barokních. Zabývá se i medailérstvím - zúčastnil se 9 medailérských přehlídek FIDEM. V roce 2000 externě prednášel na Akademii umění v Helsinkách. V roce 1966 se stal členem tvůrčí skupiny Index a v roce 1993 členem obnovené Umělecké besedy. Je také externím profesorem výtvarné fakulty Akademie umění v Banské Bystrici.  
 

 Díla na prodej