eng
Jenny Hladíková

Jenny Hladíková

(1930 - 2022)

V letech 1941-1948 navštěvovala reálné gymnasium v Kolíně (prof. kreslení B. Kutil). Po přestěhování do Prahy maturovala r. 1949 na Reálném gymnasiu Jana Masaryka v Praze.
V letech 1949-1954 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby a textilu prof. Aloise Fišárka. V roce 1955 se provdala za svého spolužáka, výtvarníka Jana Hladíka.
Koncem padesátých let získali Hladíkovi hlubotiskový lis a Jenny Hladíková začala tvořit vlastní grafické listy, které pak Jan Hladík tiskl. Manželé vybudovali společný ateliér, kde Jan Hladík postavil originálně konstruované vertikální stavy pro tkaní tapiserií a Jenny byla zprvu odborným poradcem a později spolupracovníkem na rozměrném díle Modrá zahrada (190 x 430 cm, UPM).
Svou první tapiserii vystavila Jenny Hladíková roku 1966 na přehlídce Československé tapiserie v Jízdárně Pražského hradu při příležitosti zasedání mezinárodního kongresu kritiků AICA a jeden z jejích dalších gobelínů byl vybrán následujícího roku na 3. Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne.
Roku 1977 obdržela Prix de Mecénes za gobelin Gesto zeleně na mezinárodní výstavě La Vigne, le Vin, le Sacré ve Vevey.
Roku 1979 se stala zakládající členkou Asociace Pierre Pauli v Lausanne. Je členkou výtvarného odboru Umělecké besedy od roku 1993.
 Díla na prodej