eng
Pavel Holeka

Pavel Holeka

*1945

Pavel Holeka je spisovatel, básník, kolážista a překladatel. Žije a pracuje v Praze. První papírové koláže vytvořil ve druhé polovině šedesátých let po setkání s kolážemi Jiřího Koláře. Výtvarné a později i literární tvorbě se soustavně věnuje od devadesátých let. Koláže lyrické povahy tvoří obvykle ve větších cyklech (např. Básně, Vnitřní prostory, Abstraktní básně, Imaginární portréty, Dívčí sny, Dětské hry aj.). V roce 2009 vydal v nakladatelství Arbor vitae knihu dvaadvaceti koláží a meditativních textů Hebrejská abeceda, která získala 1. cenu jako Nejkrásnější česká kniha roku 2009. V roce 2012 vychází kniha Vábení slov, kde jeho poezii prolínají koláže z cyklu Abstraktní básně. Publikuje v revue Život vydávané Uměleckou besedou. Pavel Holeka měl více než čtyřicet samostatných výstav a byl zastoupen na mnoha kolektivních výstavách v České republice i v zahraničí. Je členem několika českých i mezinárodních uměleckých organizací: Umělecké besedy, Českého centra mezinárodního PEN klubu či asociace Christian Artists Europe. Jeho výtvarné koláže jsou součástí mnoha soukromých i veřejných sbírek (např. Pražské plynárenské-sbírky české koláže, Galerie Klatovy/Klenová, Památníku národního písemnictví v Praze, Alšovy jihočeské galerie či LBC London, SEA Zürich a Konos Connection v USA).

 
Historička umění Eva Petrová o jeho práci napsala: Pavel Holeka zachází s papírovými výstřižky jako se slovy, nic na nich nemění, ale uvádí je do syntaktických vztahů, právě tak jako by šlo o básně slovní. Jeho nástroji jsou nůžky, pinzeta, štěteček a lepidlo, pracuje s nimi čistě a přesně, s vědomím zákonů krásy, jak se sám vyjádřil. Skládá papírové postavy, zvířata, věci, spolu s písmeny, čísly, útržky textů a not, aby jim dal „nový život“ a vyslovil se jimi jako básník.
 
O přínosu Holeky k umění koláže napsal výtvarný kritik Marcel Fišer: Do světa nalepovaných obrazů vnesl nový prvek – prázdný prostor, jejž dokáže správně voleným obrazem doslova rozeznít. Často přitom používá grafické znaky – notovou osnovu, písmena nebo číslice, které tuto zvukovou složku evokují. Jeho koláže mají výrazný spirituální rozměr, jako by se svými minimalistickými prostředky pokoušel překročit meze viditelného.
 
 
 
 
 


Díla na prodej