eng
Ivan Komárek

Ivan Komárek

*1956

Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jana Smetany. Ivan Komárek při své tvorbě rád zkouší rozmanité způsoby výtvarného projevu a nové materiály, hledá nezvyklé hmoty a umělecká řešení. Je důsledným figuralistou. Zabývá se technikou malby, kresby, významné jsou také jeho koláže a figury prořezané do plexisklových desek, malby na plexisklo, plechové multiply, papírové objekty a keramické reliéfy. Vyjadřuje se velmi expresivně, používá hravou imaginaci a magické zpodobnění skutečnosti. V Komárkově tvorbě je typický erotický moment, akademicky ztvárněný, naprosto přirozený. Jeho často groteskní figurace má švih, který je dán zejména živostí kresby. Výrazné jsou i obrysové linky a typický rozmáchlý podpis.

 Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Galerie středočeského kraje, Galerii výtvarného umění v Ostravě a v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí (Německo, Itálie, USA, Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Velká Británie, Francie). Od roku 1995 je členem SVU Mánes.

 Díla na prodej