eng
Miroslav Pošvic

Miroslav Pošvic

*1959

Vystudoval Průmyslovou školu grafickou, zabývá se volnou grafikou, kresbou, malbou a sochou.
Etabloval se v oboru litografie, malba mu však dovoluje mazlit se s barvou, využívat její transparentnosti i plasticity, pohrávat si s modelací tvarů a jejich stínů, nořit se do hloubky prostoru. Jeho imaginární světy oscilují mezi makro a mikrokosmem. Jeho obrazy jsou metaforou prostých emocí i jejich fyzických projevů, jako je svírání žaludku v radostném očekávání, jizvy na těle i na duši, postupná eroze paměti. Ani když zpracovává velká, hluboce intimní dramata, nikdy nezabíhá do patosu. Vždy si uchovává humorný nadhled, pracuje s nadsázkou.

 

Miroslav Pošvic se pravidelně účastní projektu Galerie La Femme Domácí úkoly a je častým účastníkem jejích výtvarných sympozií – Provence, Andalusie, Švýcarsko, Sicílie ad. Uspořádal mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí (New York, Stuttgart, Vídeň, Hannover, Frankfurt n./Mohanem, Bern aj). Za svou tvorbu získal řadu ocenění, je členem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar.


Díla na prodej