eng
Jan Šafránek

Jan Šafránek

Jan Šafránek se narodil v roce 1948 v Hradci Králové, začínal jako malíř filmových poutačů. V roce 1975 přesídlil do Prahy, kde si zařizuje ateliér a plně se věnuje malbě. Po podpisu Charty 77 následovaly represe a Jan Šafránek byl donucen v roce 1979 emigrovat do Vídně, kde studoval kresbu a malbu v ateliéru prof. Carla Ungera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V roce 1982 se natrvalo usazuje v Sydney (Austrálie). Z četných cest po Evropě, Severní a Jižní Americe a Tichomořských ostrovech si přiváží kresebný materiál pro svá budoucí díla. Od roku 1990 žije střídavě v Praze a ve Vídni. Měl samostatné výstavy v Čechách, Evropě a zámoří, je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách po celém světě.