eng
Jiří Samek

Jiří Samek

*1955
Jiří Samek si výtvarné postupy osvojil soukromě u Jaroslava Uiberlaye (1974–1980). V letech 1977 –1990 pracoval v Okresní galerii výtvarného umění v Náchodě. Od konce 70. let se zabýval snad všemi grafickými technikami. Od 80. let se zúčastňoval přehlídek, bienále i trienále umělců (Výtvarné Ratibořice, 1983, AMO Šumperk a Trienále grafiky Brno). Pro svou mistrně zvládnutou techniku monotypu začal být oslovován kunsthistoriky, galeristy a znalci umění, stále častěji vystavoval na souborných i samostatných výstavách. Dnes je Samek zastoupen v mnoha grafických sbírkách předních galerií a muzeí doma i ve světě.

Od roku 1980 začal používat vlastní grafickou techniku „hlubotisk z lina“. Pracuje ve větších formátech, grafiky tiskne v nízkých nákladech (maximálně 20 kusů). Jeho technika je výjimečná tím, že pro vrypy používá dláto a jeho robustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro slepotisk nebo lůžkem pro speciálně míchanou barvu. Výsledný tisk vystupuje z plochy prostoru, je plastický, jako by byl malovaný. Autor tím vytváří tištěné či spíše odlévané reliéfy. Díla na prodej