eng
Jan Souček

Jan Souček

(1941–2008)

Vyučený malíř skla, jehož výrazný talent ho předurčil ke studiu Střední uměleckoprůmyslové školy pod vedením profesora Stanislava Libenského. Pokračoval na VŠUP, v ateliéru kresleného filmu prof. Adolfa Hoffmeistera.

Stěžejním bodem jeho práce bylo malířství a grafika. Souček vytvořil bezpočet malířských děl a ambiciózních grafických cyklů. Zaujímá čestné místo mezi zástupci své generace. Originalita jeho umění paradoxně pramení z používání malířských technik připomínajících techniky, jež používali staří mistři.Díla na prodej