eng
Jiří  Středa

Jiří Středa

*1956

Vystudoval Střední průmyslovou školu sochařsko-kamenickou v  Hořicích v Podkrkonoší u Jana Wagnera a Jaroslava Kolomazníka a poté AVU v Praze u Karla Kolumka a u doc. Jiřího Bradáčka. Často cestoval po Řecku, kde studoval antické památky, poznání umění středomořské oblasti a starověkých kultur považuje za významné pro svůj sochařský názor.Díla na prodej