eng
Zdeněk Tománek

Zdeněk Tománek

*1958

Vystudoval kamenosochařství na SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU v Praze (u M. Axmana a J. Hanzíka), dále Akademie der schöne Künste v Berlíně. Kromě klasické sochařské práce se věnuje také malbě, kresbě a realizacím v architektuře.
Je členem UVU ČR, Asociace umělců medailérů ČR, Sdružení Q a Skupiny VM. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, Ministerstva kultury ČR, GVU Hodonín, Museum Helsinky, Muzeum Sztuki medalierskie Wroclaw, vedle toho v soukromých sbírkách po celém světě.
Uspořádal téměř 60 samostatných výstav a účastnil se přes 200 kolektivních výstav v ČR i zahraničí (Francie, USA, Německo, Čína, Rusko, Velká Británie, Finsko, Polsko, Spojené arabské emiráty aj.)
 Díla na prodej