eng
Ladislav M. Wagner

Ladislav M. Wagner

*1945 

Ladislav Maria Wagner pochází z jaroměřského rodu malířů, kameníků a sochařů. Odpor rodiny k „dialektickomaterialistickému“ názoru na bytí předurčuje směr, kterým se všichni její členové včetně dětí ubírají na cestě komunistickou realitou.

Zákaz jakéhokoliv vysokoškolského studia v počátku šedesátých let neodvratně deformuje budoucnost umělce. Jeho cesta životem se již od počátku stává odyseou, na které je talent nesnesitelnou zátěží a překážkou, jejíž překonávání znamenalo nakonec i samotnou ztrátu zdraví.

Mimo náročnou práci v ateliéru pracoval na šachtě jako havíř. Pro svůj nevyhovující občanský i výtvarný názor byl vězněn a mnohokrát násilně hospitalizován v psychiatrických ústavech. Navzdory k tak ztíženým podmínkám na soustředěnou práci narůstá v sedmdesátých letech dílo vzbuzující zájem široké veřejnosti.

Zde je i počátek přátelství s malíři Janem Zrzavým a Ladislavem Placatkou. V ostravské anabázi je malíř v blízkém kontaktu s básníkem a teoretikem umění Petrem Holým, což dává na vernisážích podnět k protirežimním uměleckým produkcím za podpory herců Miloslava Holuba a Lenky Kucharské. Malíř se setkává s Bohumilem Slánským a Jindřichem Chalupeckým, se kterým až do jeho smrti udržuje korespondenci z Rožmberku nad Vltavou, kam byl režimem odsunut k zapomenutí. I přes značné riziko je ateliér na faře v Rožmberku navštěvován osobnostmi tehdejší české kultury (J. Kemr, J. Kačer, J. Vyleťal, J. Šalamoun, J. Salamanczuk, P. Poš, E. Zaoralová ). Zde paradoxně roste i zájem ciziny o toto odvrhnuté dílo a začíná se zřejmě pomalu formovat i pozdější úspěch zahraničních výstav let devadesátých.

Wagnerova experimentální tvorba je v současnosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých. Mimořádné technické znalosti výtvarných technik a schopnost zasáhnout cíl řešeného výtvarného problému vzbuzují úctu všude, kam toto rozsáhlé dílo stačilo po 40 letech zapírání proniknout. Malíř získává významná ocenění doma i v zahraničí a je čestným členem několika prestižních institucí. V roce 2009 je na čtyři roky jmenován konzulem International classe homme d´art Faubourien.

V současné době malíř žije a pracuje převážně v ústraní jihočeské vesničky Hajany. Příležitostně tvoří v Sitges u Barcelony a v Paříži.
 Díla na prodej