eng

Čtyři elementy | 17.4. – 22.5.2016

Velmi oblíbený projekt Galerie La Femme, ve kterém umělci tvoří na společné téma. Tentokrát to budou Čtyři elementy, tedy podle starověké filosofie oheň, voda, vzduch a země jako základní složky světa. Živel, odvozeno od slova živý, znamená nezkrotnou, neovladatelnou přírodní sílu. Je to síla jak tvořící a životodárná, tak destruktivní.

 

Úkolu se tradičně účastní B. Jirků, Z. Janda, M. Chabera, M. Jiránek, R. Brančovský, T. Hřivnáč, B. Eliáš, J. Achrer, D. Vávra, L. Klusáček, M. Pošvic, J. Slíva, R. Pauch, J. Kopejtková, D. Perrier, V. Ban-Jiránková, J. Tichý, J. Mžyk, J. Šuhájek, M. Mádrová, Z. Höhmová, J. Rameš, S. Saudková, B. Gemrot, J. Mocek, R. Augustin, M. Rittstein, V. Brunton a mnoho dalších.