Alois Mikulka - Monografie

Autorem monografie malíře, sochaře a spisovatele Aloise Mikulky je Jaroslav Malina.V roce 2001 ji vydalo Nakladatelství Cerm v projektu Nadace Universitas Masarykiana Edice Osobnosti. Kniha byla pro velký úspěch vydána podruhé.