Antonín Sládek - Malíř v klobouku

Galerie La Femme vydala v roce 2013 monografii jednomu ze svých nejmilejších a nejúspěšnějších umělců - Antonínu Sládkovi. Sám autor se jí již nedočkal, umřel v roce 2009, ale jeho příbuzní a přátelé, stejně jako jeho sběratelé a literární kritici považují knihu za velmi zdařilou. Snad by z ní měl Antonín Sládek radost! 

Monografie dokumentuje průřez jeho celoživotním dílem.