Bohumil Eliáš st.

Siesta, 1985 Předměstí samoty, 1985 Madona, 1985

* 1937 — † 2005

významný český sklář, malíř a grafik

Bohumil Eliáš st.

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a poté v ateliéru prof. J. Kaplického Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. B. Eliáš st. byl významný český sklář, jeho sklářská tvorba se prolíná s tvorbou malířskou, grafickou i sochařskou. Vzájemné doplňování jednotlivých oblastí se promítá ve využití specifických výrazových prostředků. I přes formální různorodost zůstávají autorovy práce svázány jednotným uměleckým názorem a zachovávají i zcela charakteristický rukopis, jehož určujícím faktorem je osobité malířské vidění a cítění.

Díla autora Bohumil Eliáš st.

Siesta
Siesta
1985
Eliáš st. Bohumil • litografie
Poptat dílo
Předměstí samoty
Předměstí samoty
1985
Eliáš st. Bohumil • litografie
Poptat dílo
Madona
Madona
1985
Eliáš st. Bohumil • litografie
Poptat dílo