České umění v Kanadě, Kanadské umění v Čechách, 2004

Jednoho dnes se u nás v galerii objevil pan Frederic Korn - Čech, žijící dlouhá léta v Kanadě a když slyšel o naší cestě do Brazílie, neváhal ani minutu a pozval nás k sobě do Suttonu. A tak vzniklo historicky druhé umělecké sympozium, kterého se zúčastnili tři malíři - Antonín Sládek, Boris Jirků, Milan Chabera a zpěvačka Radka Fišarová. Sympozium bylo česko-kanadské, na podzim roku 2004 zase přiletěly kanadské malířky do Prahy - Chloe Suprenant, Pnina Granirer, Teena Tarantour Goldberg, Lucille Marcotte a Mira Reiss-Arnaud.

a.sladek-park v montrealu

Po prvním úspěšném projektu v Brazíli, zorganizovala Galerie La Femme svoji druhou cestu za oceán. Mezinárodní výtvarný projekt, konaný za podpory Kanadské ambasády v Praze, Ministerstva zahraničních věcí v Praze, Generálního konzulátu ČR v Montrealu, Kanadské obchodní komory ČR a záštity Hlavního města Prahy, byl zahájen slavnostní vernisáží v hotelu Intercontinental Praha na jaře roku 2004.

Vernisáž otevřel kanadský velvyslanec v Praze, J. E. Bruce Jutzi spolu s Dr. Zdeňkem Lyčkou (MZV ČR), Peterem Formánkem (Kanadská obchodní komora ČR), Pavlem Hlinkou (Hotel Intercontinental Praha), Miroslavem Lipinou a Fredem Kornem, kanadským galeristou a paní Mayou Lukas.

Projekt dále pokračoval výstavami v kanadských městech Suttonu a Monteralu.

V překrásných prostorách Generálního konzulátu v Montrealu zahájil výstavu český velvyslanec v Kanadě Vladimír Kotzy spolu s generální konzulkou ČR JUDr. Vierou Jarešovou. 

Vernisáže po celou dobu projektu zpříjemňovala svým nádherným zpěvem zpěvačka Radka Fišarová.

Do projektu jsou zapojeni tito výtvarníci: Boris Jirků, Antonín Sládek, Milan Chabera, Pnina Granirer, Teena Tarantour Goldberg, Lucille Marcotte a Mira Reiss-Arnaud z Montrealu.

Vzájemnou výměnou a konfrontací českých výtvarníků s kanadskými vznikla na podzim roku 2004, při ukončení celého projektu, výstava na Staroměstské radnici v Praze. 

Smyslem projektu bylo uskutečnění tvůrčího setkání výtvarných umělců obou zemí, realizace společných výstav a navázání dlouhodobé umělecké spolupráce.

Ukázka vytvořených děl

Pár momentek ze sympozia