Daniel Krejbich - Setkávání

Kočky, 2008 MHD, 2007 Oranžová na žluté, 2009

Termín konání

1. 3. – 25. 3. 2012

Obrazy a kresby Daniela Krejbicha z poslední doby.