Dita Perrier - Obrazy, enkaustika

Rozloučení, 2010 Ve Florencii, 2010 Rozhovor, 2010

Termín konání

18. 6. – 10. 7. 2013

Dita Perrier Pesakova (12. 1. 1975)

Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti v ateliéru užité a dekorativní malby v architektuře Miroslava Maliny a dále pokračovala na Fakultě Výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v Ateliéru figuralní malby Radoslava Kutry a malíře prof. Jiřího Načeradského. Už na studiích vytvořila několik nástěnných velkých realizací maleb : Stvoření světa v Uherském Hradišti, Bajky na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Po studiích pokračovala v nástěnných malbách na dětských odděleních nemocnice Léon Bérard v Lyonu a v nemocnici ve Vienne ve Francii. V současnosti žíje a tvoří v Lyonu ve Francii. Inspiraci ke své tvorbě hledá ve vývoji mezilidských a partnerských vztahů mezi mužem a ženou. Její obrazy s čistě barevnou monumentální kompozicí si pak každý může interpretovat podle svých vlastních niterných citových prožitků nebo momentálního citového rozpoložení.

Obrazy jsou malovány technikou enkaustiky, starou 20 000 let. Tou malovali malíři starého Egypta a antiky na dřevěné desky nebo na plátno portréty svých nejdražších, takzvané fajumské portréty, aby se jim dlouho uchovaly. Při enkaustice se míchají barvy s včelím voskem a tak se malba zachovala dodnes.

 Obrazy Dity Perrier jsou zastoupené v soukromých sbírkách v Americe, v Itálii. v Německu a ve Francii. Vystavovala ve Francii a na mnoha místech v České republice. Je členkou Asociace výtvarných umělců v Paříži a v Lyonu. Současně spolupracuje s Galerií La Femme v Praze.