František & Ivan Hodonský

Čarodějník, 2011 Břeh, 2020 Lužní květy, 2012

Termín konání

22. 3. – 16. 4. 2016

Malíř a grafik František Hodonský se narodil 19. února 1945 v Moravském Písku. V letech 1963 až 1969 studoval v ateliéru krajinářské malby u prof. Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1990 až 1997 byl profesorem na AVU v Praze a od roku 1998 je profesorem na Akademii umění v Bánské Bystrici na Slovensku.

V tvorbě Františka Hodonského je tradiční krajinomalba nahrazena přemýšlením o přírodě. Je spontánním malířem, bytostným koloristou. Nejčastěji pracuje se smaragdovou zelení, která vyvolává vzpomínky na příšeří lužních lesů, odlesky vodní hladiny a probleskující světlo. V devadesátých letech našel další možnosti výpovědi a to prostřednictvím reliéfu, objektů a barevných dřevořezů. Citlivou výpověď nalézáme jak na tradičních otiscích, které vznikají v malých nákladech, tak na dřevěné matrice. Hodonský patří mezi výtvarné umělce, kteří dokáží své prožitky z přírody vyjádřit i slovně – básněmi; vydal sbírku Krajiny – lazury. 

 

Hostem Františka Hodonského bude jeho bratr Ivan Hodonský se svými keramickými plastikami.

Ivan Hodonský studoval na SPŠK Bechyně u prof. Dobiáše ml., věnuje se keramice, drobné plastice. Je členem Unie výtvarných umělců jihovýchodní Moravy, předseda Sdružení Břeclavských výtvarníků, předseda Sdružení Výtvarných umělců Moravských v Hodoníně, učitel ZUŠ Velké Bílovice.

Charakteristické pro autorovu současnou tvorbu je postupné zanikání hranic mezi volným a užitým uměním, kdy již převládá využití keramiky v sochařství. Čerpá své náměty v ženské figuře, krajině Pohanska  a Lednických rybníků. Tyto náměty se objevují na keramických stěnách v interiérech, keramických závěsných kachlech, talířích a figurativních objektech. Autor pracuje formou techniky polévání a propojování glazur, kysličníků kovů a barvítek.