František Kratochvíl, Jan Souček

Společná výstava Františka Kratochvíla (grafiky ze 70. a 80. let, kresby) a Jana Součka (obrazy a grafiky)

Bez názvu, 1989 Dolmen, 2002

Termín konání

15. 11. – 5. 12. 2016

František Kratochvíl (1934) Sochař, malíř, grafik, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze v roce 1959, herec, scénárista, režisér a jevištní výtvarník. V roce 1960 působil jako spoluzakladatel Černého divadla J. Srnce, kde působil do roku 1974. Následně založil samostatné autorské „Černé divadlo F. Kratochvíla“, specializované na animaci kresby. Od té doby spolupracoval s Krátkým filmem, Českou televizí i televizními studii v zahraničí (Německo, Finsko, Rakousko, Francie, Polsko).

Během divadelní činnosti, kdy soubor černého divadla cestoval po světových divadelních festivalech, vystavoval autor příležitostně grafiku a humorné kresby. Převážná témata v divadelní tvorbě, grafice, kresbě a obrazech se týkají vztahů mezi ženou a mužem, vyjadřovaných vždy s humorem a metaforou. Nápad na cyklus obrazů knihy Cherchez la Femme vznikly v New Yorku v roce 1974, kdy se autor účastnil s černým divadlem turné po Severní Americe a Kanadě. Od této doby se autor průběžně k tomuto tématu vrací.


 Jan Souček (1941–2008)

Vyučený sklenář, jehož výrazný talent ho předurčil ke studiu Střední uměleckoprůmyslové školy pod vedením profesora Stanislava Libenského. Pokračoval na VŠUP, v ateliéru kresleného filmu prof. Adolfa Hoffmeistera.

Stěžejním bodem jeho práce bylo malířství a grafika. Souček vytvořil bezpočet malířských děl a ambiciózních grafických cyklů. Zaujímá čestné místo mezi zástupci své generace. Originalita jeho umění paradoxně pramení z používání malířských technik připomínajících techniky, jež používali staří mistři.