Jaroslav Šusta

Termín konání

1. 2. – 11. 2. 2018

Malá výstava k nedožitým 90. narozeninám.

 

„Jedním z cílů současného umění je provokace, tvrdí mnozí. Dílo Jaroslava Šusty neprovokuje. Je proto méně současné? J. Šusta zobrazuje město, především jeho historické části. Byl fascinován Starým Městem pražským, Malou Stranou a vším, co s nimi stavitelsky souvisí. Tím úchvatných panoramatem architektonicky velkolepě pojaté vznešenosti v celku i jednotlivostech. Statické město rozhýbává do více či méně abstrahujících kompozic, pozorovatele nutících do soustředěnějšího hlubšího ponoru. Snad si i trochu pohrává s divákovou představivostí, která ráda objevuje a dotváří věci, jež připisuje umělci, ačkoli ve skutečnosti vycházejí pouze sami od sebe. Víme, jak ošidné je někdy vymezování reálna a abstraktna. Není pochyb, že teprve divák vlastním viděním a úsudkem rozhodne, která z těchto jemností tvoří dominantnější či potlačenou podobu finálního výsledku.“ (Jiří Tichý)