Jiří Šuhájek - výstava

Hlava, 2007 Krokodilopolis Město

Termín konání

14. 9. – 20. 10. 2016

Jiří Šuhájek (*1943) vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou, ateliér malby v Kamenickém Šenově, Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze (ateliér skla u prof. Libenského) a Royal College of Art v Londýně.

            Pracoval jako designer sklárny MOSER, designér Ústavu oděvní a bytové kultury a také jako umělecký ředitel sklárny B. A. G., Barovier and Tosot ve Vsetíně. Působil také jako pedagog na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí.

            Ak. mal. Jiří Šuhájek je výjimečný sklářský výtvarník. Nevyčerpatelná imaginace ve spojení s dokonalým řemeslem jej řadí mezi nejvýznamnější současné sklářské výtvarníky nejen své generace. Osobitou součástí Šuhájkovy volné tvorby jsou malby a kresby – rozměrná plátna tvořená kombinovanými technikami a svižné, často vtipné jednotahové kresby.