Karel Toman

Přípitek Loutkové divadlo Kuřák dýmky

* 1931 — † 2000

český malíř, grafik a ilustrátor

Karel Toman

Karel Toman se narodil ve Studené u Jindřichova Hradce. Vystudoval nejprve gymnázium v Jihlavě a poté se přihlásil na studia AVU v Praze u profesorů Sychry a Pukla. Jeho ženou byla Emilie, rozená Matošková, jež ve své tvorbě často zobrazovala typickou snovou krajinu, v jejímž univerzu zastává obraz stromu hluboký duchovní, magický a léčivý význam. Díky povolání jeho otce, velitele četnické stanice, měl blízký vztah k militariím, kresbám vztahujícím se k vojenství. Taktéž ale ilustroval pohádky, věnoval se dřevorytům a barevné litografii, konkrétně scénám z Commedia dell´ Arte, jakožto analogii ke starobylým kramářským písním, jež by se daly v moderní době přirovnat ke komiksovým příběhům. V tvorbě Karla Tomana vidíme inspiraci Gustavem Krumem a Zdeňkem Burianem. 

Díla autora Karel Toman

Přípitek
Přípitek
Toman Karel • litografie
Poptat dílo
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo
Toman Karel • litografie
Poptat dílo
Kuřák dýmky
Kuřák dýmky
Toman Karel • litografie
Poptat dílo