MANSFELDOVÁ & PŘIBYL

Geometrie v tvorbě Evy Mansfeldové a Lubomíra Přibyla

Horizontály a vertikály, 2003  Bez názvu, 2016, materiálový tisk, 18 x 14 cm

Termín konání

4. 6. – 1. 7. 2015

Lubomír Přibyl (*1937)

Lubomír Přibyl je mezinárodně uznávaný grafik. Na výtvarné scéně působí od padesátých let. V roce 2006 obdržel cenu Vladimíra Boudníka. Důsledně se věnuje výhradně černobílé monochromii. V průběhu 60. let přišel postupným experimentováním se strukturálními tisky s unikátní hlubotiskovou technikou provlékaného provazu zpevněného epoxidovým lepidlem.

Eva Mansfeldová (*1950)

Vystudovala pražskou AVU u prof. Aloise Fišárka a dnes je nejvýraznější představitelkou české variace konkrétního umění a svým způsobem i op artu. Její originální výtvarný projev je založen na vztazích mezi geometrickými tvary a barvou. Na této výstavě představí starší op-art kresby převážně z let devadesátých. Její obrazy, ať už ty geometrické, či obrazy květů, keřů, stromů a travin působí meditativně, jejich barevný tón není míšen na paletě, ale je dosahován až při vjemu lidského oka, které živé barvy slučuje ve výsledný celek.