Milan Chabera - 60

Výstava k umělcovým šedesátinám. Kromě větších obrazů bude k vidění i 60 malých obrázků a několik plastik.

Čekání na půlnoc, 2011 Dokonalost není, 2006 La Femme, 2003

Termín konání

27. 3. – 21. 4. 2014

Milan Chabera (1954) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara a poté AVU u profesora Jana Smetany. Pravidelně vystavuje od roku 1980, od té doby měl více než 120 samostatných a společných výstav jak doma, tak v zahraničí. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a v soukromých sbírkách v Evropě, v Americe i jinde.

Pravidelně se účastní mezinárodních přehlídek umění ART Madrid, ART Frankfurt, ART Strasbourg, ART Praha a od roku 2000 spolupracuje s architekty na projektech pro soukromé investory u nás, v Holandsku a v USA.

 Milan Chabera se trvale věnuje malbě, netradiční kresbě a plastice. Jeho silnou stránkou jsou velké formáty figurální malby. Různé motivy se u něj prolínají a jednotícím prvkem se stává zájem o pochopení smyslu života, lidské charaktery a mezilidské vztahy. Ukazuje nám odvrácenou stranu zrcadla, zachycuje instinkty a pocity. V jeho obrazech je stále něco nového, vzrušujícího.

Originalita jeho projevu se dá velmi těžko přiřadit k běžně užívaným uměleckým kategoriím v malbě.

Milan Chabera se také zúčastnil několika tvůrčích zahraničních cest s Galerií La Femme - Brazílie, Kanada, Španělsko.