Miroslav Pulgret Jiránek

Miroslav Jiránek, Vypršené dny, olej na plátně, 100 x 120 cm Nečekané čekání, 2023 (Kamenický Šenov) Velký salát

* 1951

malíř meditativního realismu

Miroslav Pulgret Jiránek

Miroslav Jiránek se narodil v Kolíně. Od šesti let vyrůstal ve Štětí, v domě s vyhlídkou na hladinu Labe. Už v dětství se řeka stala jedním z hlavních motivů jeho myšlení a voda je rovněž častým prvkem jeho malířské tvorby. V blízkých lesích Kokořínska s mnoha magickými místy se utvářel jeho intimní vztah ke krajině, někde mezi pískovcovými skalami porostlými mechem dostal i neodolatelnou chuť malovat. Na studia odešel do Prahy, grafický design studoval na Střední průmyslové škole grafické a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, absolvoval v roce 1979. Následujících přibližně 10 let pracoval na zakázku ve vystudovaném oboru, hlavní náplní tvorby byly plakáty, ilustrace a typografie. Už v tomto období často používal jako vyjadřovací prostředek klasickou olejomalbu, a ta začátkem devadesátých let v jeho práci převážila. Přestal pracovat na zakázku a od té doby se věnuje téměř výhradně volné malbě.

Obrazy, které maluje, mají většinou klidnou, meditativní náladu. Jsou realistické v tradičním smyslu – realita je stylizovaná, nejde o fotorealismus ani hyperrealismus. Nejpříhodnějším označením jeho stylu by snad mohl být termín „meditativní realismus“. Většina jeho obrazů si našla své místo v menších soukromých sbírkách v České republice a v blízkém zahraničí. S Galerií La Femme se v minulosti zúčastnil projektů v Andalusii, Bretani a na Sicílii.

Manželka Viktoria také byla výtvarnice, stejně jako nyní dcera Marie. Miroslavův starší bratr Vladimír byl známý karikaturista a kreslíř.

Díla autora Miroslav Pulgret Jiránek

Vypršené dny
Vypršené dny
Jiránek Pulgret M. • olej na plátně, 100 x 120 cm
Poptat dílo
Nečekané čekání
Nečekané čekání
2023
Jiránek Pulgret M. • olej na papíře, 57 x 76 cm
Poptat dílo
Velký salát
Velký salát
2023
Jiránek Pulgret M. • olej na papíře, 57 x 76 cm
Poptat dílo