Pavel Samlík - Pohlcen okamžikem

Výstava obrazů ostravského malíře, hlásící se k odkazu starých mistrů

Zizen_II. (1) Vaza (1) 317752195_603184548474782_2169576218685826573_n

Termín konání

21. 2. – 12. 3. 2023

Narodil se v roce 1988 v Ostravě, kde studoval na Fakultě umění (Ostravská univerzita) malbu u prof. Daniela Balabána, předtím v ateliéru malby na Ecole superieure d´art v Clermontu ve Francii.

Primárním motivem jeho děl je krajina a zátiší. Sám autor se hlásí k odkazu starých mistrů olejové krajinomalby a svým specifickým stylem ji posouvá dál.

Statické žánry jako je krajinomalba a zátiší jsou díky technice rozmazání vnímány jako by byly v pohybu. Zároveň jeho obrazy vzbuzují dojem, že je přes ně přehozen závoj a to v nás vzbuzuje pocit melancholie.

I přes výběr na první pohled líbivých témat a výjevů nejsou jeho obrazy, díky jeho zpracování, prvoplánové a podbízivé. Jeho zátiší působí velmi přirozeně a přesvědčivě a nesou v sobě autorovu skromnost a pokoru.