Petr Vlček

Skrýš, bronze

* 1962

akademický sochař a sklář

Petr Vlček

Navštěvoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, v letech 1984-1990 studoval design na katedře architektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V průběhu studií se postupně přikláněl k volné tvorbě, pod vlivem prof. Karla Vaňury se začal zajímat o tzv. ateliérové sklo. Cyklus grafik, které v roce 1988 vytvořil, později zakoupila grafická sbírka Národní galerie. V roce 1990 obdržel stipendium italského Ministero dei Beni Culturali v Římě.


Po absolutoriu nepřijal nabízený post asistenta v ateliéru designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové a vydal se na dráhu svobodného povolání. V roce 1992, 1996, 1998 a 2000 byly jeho práce vybrány Newyorským muzeem v Corningu mezi sto nejzajímavějších a publikovány v NG Review 13, 17, 19, a 21.

Díla autora Petr Vlček

Skrýš
Skrýš
1993
Vlček Petr • bronz, 30 cm
Poptat dílo