Pocta Marii Callas, 2021

Mimořádný Domácí úkol iniciovaný Dagmar Peckovou. Výstava proběhla během festivalu Zlatá Pecka v Chrudimi.

Vytvořená díla