Richard Kočí - jubilejní výstava

Výstava obrazů a malých plastik k autorovu jubileu. 

Escaparate Aquarius, 2023 (DÚ) Architektura snu, 2011

Termín konání

11. 1. – 21. 1. 2024

Ačkoliv patří Richard Kočí ke generaci umělců nastupujících v 80. letech, byl našemu prostředí dlouho neznámý. A to proto, že pobýval až do 90. let v cizině.

Výtvarné tvorbě se Kočí začal věnovat v roce 1972, kdy vytvářel drobné realistické figurky. Následovala studia na uměleckých školách v Texasu a Madridu. Znalosti praktického sochařství získával nejprve ze studia klasiků 20. století, jako byli Hans Arp, Constantin Brancusi či Henry Moore. Sochařství se ale poté mnoho nevěnoval. Ve Španělsku, kde v 80. letech Kočí žil, nebylo totiž ani po pádu frankovské diktatury, kdy se umění svobodně rozvíjelo, lehké najít dostatek možností pro uplatnění sochařské tvorby. Kočí se tehdy intenzivně věnoval grafické tvorbě a maloval. Zabýval se též velmi důkladně teorií – obecnými otázkami umění, jako např. smyslem sdělení uměleckého díla, jeho obsahem, významem či posláním.