V. Žena a automobil, 2004

Tak se jmenoval v pořadí pátý domácí úkol. Výstavu zahájil 13. září 2004 prof. František Dvořák. 

 

Michael Rittstein

Před dvěma roky předložila Galerie La Femme jako „domácí úkol“ svým autorům stále zneklidňující téma „Žena a automobil“. Nezdá se to snad jednoduché takovými myšlenkami se zabývat? Což nestačilo by pouze konkretizovat s tužkou v ruce optický vzhled ženy vedle krásy automobilu, nebo vyjádřit pocit člověka, který vidí za volantem ženu, kterou až moc dobře zná a dokonce zpředmětnit, že je možné vyjádřit výtvarnými prostředky to, co někomu zaplňuje hlavu jako její obsah...nebo myšlení lidí, jímž život začal nahánět strach a unikají od něho k radostem, jaké se hledají u ženy a když to nejde, tak u vždy oddaného automobilu?

Jenže umělci, s jejichž díly se v Galerii La Femme setkáváme, prokázali, že jedinou pohnutkou jejich práce je tvořit novou obrazovou skutečnost, že složka tematická pouze aktivizuje jejich činnost jistým směrem, ale podstatnou funkcí jejich díla je prostřednictvím tahu ruky vyjádřit to podivné nutkání, jehož výsledky se označují jako umění. Výstava „Žena a automobil“ nemůže nám proto nabídnout nic víc, než být pohledem do dílny několika desítek umělců, jimž byl svěřen úkol reprezentovat současné výtvarné umění skutečně jenom výtvarným uměním.

 

prof. PhDr. František Dvořák, 2006

Ukázka vytvořených děl