Vladimír Erlebach - výstava

Výstava k autorovým 80. narozeninám

Doteky Bez názvu, 1997 Bez názvu, 1994

Termín konání

4. 2. – 24. 2. 2014

Vladimír Erlebach vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Rady a Holého. Ve své tvorbě začínal portréty významných hereckých osobností. Zabýval se také herectvím (v letech 1958-59 studoval AMU), hrál například ve filmu Františka Vláčila Holubice. Převážila však výtvarná tvorba, vytvořil na dva tisíce obrazů a grafik. Zabývá se figurálním i abstraktním uměním, inspirován informelem a vlivy zahraničního výtvarného umění. Patrný je také vliv kubismu. Pro jeho styl je typické výrazné barevné vyjádření, spontánnost a expresivní malba. Únorová výstava v Galerii La Femme je pořádána u příležitosti autorových 80. narozenin.