Výběr z DÚ 2003 - 2015, Slezskoostravská galerie

Slezskoostravská galerie, Ostrava

Boris Jirků Josef Mžyk Alois Mikulka

Termín konání

5. 2. – 28. 3. 2015