Výtvarné sympozium v pivovaru Lobeč, 2015

V letošním roce uspořádala Galerie La Femme výtvarné symposium v nově obnoveném pivovaru Lobeč, který se nachází na Kokořínsku. Výtvarníci zde tvořili od 19. srpna, vernisáž jejich obrazů se pak v prostorách pivovaru konala v sobotu 22. září 2015.

Pivovar Lobeč