Výtvarní umělci pro Spolek české galerie 2024

Výtvarní umělci pro České galerie - aukční výstava uměleckých děl. Aukce proběhne 14. 3. v 19.00 h na portálu Livebid.

226 217 189

Termín konání

4. 3. – 6. 3. 2024

Online aukce

Výtěžek z prodeje uměleckých děl půjde na podporu spolku České galerie. Spolek informuje o uměleckých výstavách v České republice a zároveň vytváří pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním. Možnost seberealizace přispívá značným dílem k úzdravě z duševní nemoci. 

Online aukce
plakat_aukce