Vzpomínka na Vladimíra Erlebacha

Bez názvu, 1995 Bez názvu, 1997 Bez názvu, 2007

Termín konání

15. 2. – 3. 3. 2019

Pocta Vladimíru Erlebachovi k jeho nedožitým 85. narozeninám.

Malíř a grafik Vladimír Erlebach (1934 – 2018) vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a poté absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Rady a Holého. Ve své tvorbě začínal portréty významných hereckých osobností, namaloval například portrét Zdeňka Štěpánka. Sám se herectvím aktivně zabýval (v letech 1958-59 studoval AMU u profesora Tröstera), hrál například ve filmu Františka Vláčila Bílá holubice, nebo také v Limonádovém Joeovi a snímku Místenka bez návratu.

V jeho životě však převážila výtvarná tvorba, vytvořil na dva tisíce obrazů a grafik. Zabýval se figurálním i abstraktním uměním, byl inspirován informelem a vlivy zahraničního výtvarného umění. Patrný byl také vliv kubismu. Pro jeho styl bylo typické výrazné barevné vyjádření, spontánnost a expresivní malba.

 

Tehdejší doba mu však nepřála, a tak Vladimír Erlebach v roce 1967 emigroval do Německa, žil delší dobu ve Wiesbadenu a také v Paříži, do Čech se vrátil až v roce 1995.

 

Na výstavě můžete vidět velkoformátové obrazy i menší díla na papíře.