ÚvodWiki

Wiki

Stránky

Stromová struktura WEBOVÝCH stránek.

Zvláštností je to, že některé větve ve struktuře jsou pro lepší práci a přehlednost "vyčleněny" do hlavního menu Kreatiwu.

Na tomto webu se jedná o to tyto hlavní sekce:

 • Výstavy
 • Novinky
 • Domácí úkoly
 • Mezinárodní projekty

Práce se STRÁNKAMI

 • samotná stránka se edituje klikem na NÁZEV STRÁNKY
 • podstránky je možné sbalit / rozbalit klikem na znaménko - / +
 • podstránky vyčleněných větví je možné zobrazit kliknutím na IKONU před názvem
 • přidávání podstránek do určité větve je možné kliknutím na znaménko + PLUS v pravé části řádku nadřazené větve
 • zobrazení libovolné stránky na webu je možné přes ikonu řetězu/odkazu v pravé části řádku příslušné stránky
 • zobrazení webu/homepage je možné přes tlačítko UKÁZAT WEB v pravé části záhlaví
 • řazení hlavních větví webu se děje pomocí tlačítka ZMĚNIT POŘADÍ STRÁNEK v pravé části záhlaví záhlaví
 • řazení stránek určité podúrovně webu je možné přes ikonu VOLBY u příslušné nadřazené stránky
 • duplikace stránky je možná přes ikonu VOLBY na konci každého řádku této stránky
 • mazání/odstranění stránky je také jako VOLBA na konci řádku

Autoři (systém)

Přehledový seznam všech autorů v SYSTÉMU

Tlačítko PŘIDAT AUTORA souží k vytvoření nového autora v SYSTÉMU (nikoliv na webu!). Při vytvoření je vytvořen i adresář, do kterého je možné nahrávat fotografie jeho děl. Není vhodné vytvářet adresář děl ručně v souborech, nevznikne propojení do systému. Povinné položky přoi přidání je JMÉNO a PŘÍJMENÍ.

 • AKTIVNÍ autor znamená, že je v současné době v nabídce galerie. Nejedná se o aktivitu na webu.
 • MÁ STRÁNKU je propsaná informace z webu, že je autor přiřazený ke stránce typu autor (že má i svou webovou stránku). Pozor, stránka autora na webu i tak může být neaktivní, pokud je to zvoleno v redakci webové stránky.
 • Při načtení seznamu autorů je jako výchozí zapnutý filtr na AKTIVNÍ autory. Toto je možné změnit.
 • ÚPRAVA INFORMACÍ o autorovi se děje výhradně přes ikou VOLBY na konci řádku autora
 • Kliknutím na jméno autora dojde k přesměrování do SEZNAMU DĚL KONKRÉTNÍHO AUTORA


V tomto seznamu je možné kromě editace jednotlivých děl také:

 • exportovat PRODANÁ DÍLA VŠECH AUTORŮ za zvolené období. Je nutné vybrat konkrétní datové rozmezí (.XLS)

Díla (systém)

Přehledový a akční seznam děl v systému

Díla v seznamu jsou jako výchozí řazena od posledního přidaného s aktivním filterm na AKTIVNÍ díla.

Seznam děl je možné filtrovat či řadit podle:

 • # - ID, identifikační číslo díla
 • HP - dílo je použito na Homepage na webových stránkách (ANO/NE)
 • SŤÍTEK - dílo je označeno příznakem a bude vstupovat do filtrace a tiskových sestav štítků
 • příjmení / jméno autora (možnost vyhledávání a řazení)
 • název díla (možnost vyhledávání a řazení) - potenciálně i Název galerie (pokud je dílo v galerii)
 • cena N - nabídková - cena, z akterou galerie nabízí dílo zákazníkům - i na webu (možnost vyhledávání a řazení)
 • stav díla – výběr z Volné / Rezervované / Vrácené / Prodané / Vše
 • platba – zda byla vyplacena Autorská cena autorovi díla (ANO/NE/VŠE)
 • datum přijetí (možnost řazení)
 • aktivity díla (ANO/NE/VŠE) - jedná se o aktivní v systému, nikoliv na webu

Využití vyhledávání ve sloupci NÁZEV DÍLA (mocná funkcionalita). Přes toto vyhledávací pole v řádku filtrování lze hledat ve více položkách díla a lze jsj využít například následovně:

 • vyhledá libovolný řetězec znaků z názvu díla
 • vyhledá některé nechtěné znaky z názvů díla (např. "?" najde všechna díla, která mají v názvu díla otazník).
 • vyhledá libovolný řetězec z ID díla (například vyhledání "24-" vyhledá všechna autova díla přidaná v roce 2024).
 • vyhledá celé ID díla - pro rychlé nalezení konkrétního díla, znám-li jeho ID.
 • vyhledá všechna díla v určité GALERII (stačí vyhledat část názvu galerie)

Práce na řádku díla

 • klikem na název AUTORA se přechází do speciálního seznamu děl tohoto autora (ostatní díla nejsou k dispozici)
 • klikem na název DÍLA se otevře kontextová editace detailu konkrétního díla
 • klikem na ikonu VOLBY na konci řádku je možné v seznamu děl provést několik akcí

VOLBY u díla (dle jeho stavu - níže maximální výčet možností):

 • UPRAVIT - editace detailu díla (stejné jako klik na název díla)
 • VRÁTIT DÍLO - dialog při vracení díla autorovi - dojde ke změně stavu na Vrácené, je nutné zadat datum. Případná Poznámka se propíše do poznámky u konkrétního díla, zůstane uložena.
 • REZERVOVAT DÍLO - dialog pro rezervaci konkrétního díla - dojde ke změně stavu na Rezervované. Je nutné zadat datum rezervace, je možné zadat částku rezervace a způsob platby + doplnit poznámku pro příjmový doklad vydávaný přirezervaci díla. Částka rezervace může být nulová!
 • generování PŘÍJMOVÝ DOKLAD REZERVACE - vrátí PDF soubor k tisku (pouze pro díla ve stavu Rezervované)
 • PRODAT DÍLO - dialog při prodeji volného díla - dojde ke změně stavu na Prodané, je nutné zadat datum prodeje a způsob platby. Je nutné uvést celkovou cenu (vyplní se automaticky) - a to i v případě předchozí rezervační kauce. Je možné zadat údaje o KUPCI, i Poznámku. Po uložení dialogu NEDOJDE automaticky k tisku příjmového nebo výdajového dokladu.
 • generování PŘÍJMOVÝ DOKLAD - vrátí PDF soubor k tisku (pouze pro díla ve stavu Prodané). V případě předchozí rezervace na určitou částku je na koncovém Příjmovém dokladu částka o rezervaci automaticky snížena.
 • generování VÝDAJOVÝ HOTOVĚ - vrátí PDF soubor k tisku s výdajovým dokladem na cenu Autorskou v hotovosti.
 • generování VÝDAJOVÝ BANKOU - vrátí PDF soubor k tisku s příjmovým doklademna cenu Autorskou s úhradou bankou.
 • QR platba umělci - ukáže QR kód umělce v případě, že má autor vyplněné bankovní spojení (Pouze u prodaných děl)
 • DUPLIKOVAT dílo - dojde k vytvoření nového díla v číselné řadě s identickými údaji zdrojového díla
 • SMAZAT dílo - dojde k odstranění díla ze seznamu, z číselné řady, odstranění provázání do webových stránek

VOLBY u prodaného díla:

 • PŘÍJMOVÝ DOKLAD - vygeneruje příjmový doklad při prodeji díla KUPUJÍCÍMU (.PDF) - A4 na výšku ve dvojprodukci
 • VÝDAJOVÝ DOKLAD HOTOVĚ - vygeneruje výdajový doklad při vyplacení autora (.PDF) - A4 na výšku ve dvojprodukci
 • VÝDAJOVÝ DOKLAD BANKOU- vygeneruje výdajový doklad při vyplacení autora (.PDF) - A4 na výšku ve dvojprodukci

DÍLA / AUTOR (systém)

Přehledový a akční seznam VÝHRADNĚ pro práci s díly pouze jednoho autora

V tomto seznamu je možné kromě editace jednotlivých děl autora také:

 • přidávat NOVÁ DÍLA (tlačítko PŘIDAT DÍLO - viz níže)
 • exportovat PŘIJATÁ DÍLA - vyexportuje Excel .XLS tabulku bez ohledu na zaškrtnutá díla v seznamu. Je nutné vybrat časové rozmezí požadovaného exportu pomocí dvou datových výběrníkůmi (je potřeby použít minimálně jeden).
 • exportovat DÍLA V GALERII K URČITÉMU DATU Je nutné vybrat konkrétní datum. (.XLS)
 • exportovat PRODANÁ DÍLA za rok. Je nutné vybrat konkrétní požadovaný rok. (.XLS)
 • exportovat VRÁCENÁ DÍLA s tím, že je opět nutné zadat časové rozmezí data vrácení. (.XLS)

V seznamu je možné vybrat díla pomocí zaškrtávátka/selectu. Na takto vybraná díla je možné využít akce, které jsou v rozbalovací nabídce na posledním řádku tebulky seznamu.

Rozbalovací nabídka pro vybraná díla umožňuje:

 • export VYBRANÝCH DĚL - dojde k vytvoření Excel .XLS sestavy podle daného výběru
 • PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - dojde k vytvoření .PDF generovaného dokumentu ve formě předávacího protokolu A4 na šířku.
 • vytvořit HROMADNÝ VÝDAJOVÝ DOKLAD pro vybraná díla. Vybírejte pouze PRADANÁ DÍLA! (.PDF)
 • vybraná díla PŘIDAT KE ŠTÍTKŮM a tak označit dílo příznakem pro budoucí tiskovou sestavu štítků (label ŠTÍTEK).
 • vybraná díla ODEBRAT ZE ŠTÍTKŮ a tak odznačit příznak díla pro budoucí tiskovou sestavu štítků (label ŠTÍTEK).
 • tisk sestavy vybraných štítků - MALÉ ŠTÍTKY S CENOU
 • tisk sestavy vybraných štítků - MALÉ ŠTÍTKY BEZ CENY
 • tisk sestavy vybraných štítků - VELKÉ ŠTÍTKY S CENOU
 • změnit stav vybraných děl na VYPLACENO AUTOROVI
 • Vybranou volbu nabídky je potřeba potvrdit přidruženým tlačítkem.

Přidání/editace díla

Nové dílo je možné vytvořit pouze z přehledového seznamu DÍLA AUTORA. Dílo může být přiřazeno právě k jednomu autorovi.

Přídání díla probíhá po kliku na tlačítko PŘIDAT DÍLO v záhlaví.

POZOR-ACHTUNG-VORSICHTIG-ATTENTION!!!

Přidání díla obsahující více "reprodukcí" či "kopií" je možné pouze v prvním kroku. Již vytvořené a uložené dílo není možné automaticky naklonovat na více položek, leda při použití volby DUPLIKOVAT a to po jednom.

Dialog přidání/editace díla

Horní řádek dialogu

Kromě informací o ID díla a Autorovi jsou k dispozici tři volby.

 • CENA – ovlivňuje zobrazování nabídkové ceny na webu u konkrétního díla (zobrazovat/nezobrazovat cenu)
 • HP – ovlivňuje zobrazování díla v úvodní galerii na Homepage webu (zobrazovat/nezobrazovat v galerii)
 • AKTIVNÍ - ovlivňuje aktivitu díla celkově - jak v systému tak na webu. V systému dílo existuje pořád ale lze podle Aktivní/Neaktivní například filtrovat. Aktivní dílo je možné přiřadit k webu, neaktivní dílo není na webu zobrazováno i když bylo dříve aktivní a přiřazeno na web.

Kolik děl vygenerovat (jen u nové dílo)

 • umožňuje dávkou vygenerovat X děl ve stoupající číselné ID řadě se stejnými přiřazenými vstupními daty, a to včetně přiřazeých obrázků a podobně. Toto lze ale učinit pouze při prvním použití tlačítka ULOŽIT. Další změny na tomto díle se již do ostatních X-1 děl nepromítnou!!!

Název díla - jediná povinná položka

Technika, Popis díla - libovolný text

Obrázek – hlavní obrázek díla - měl by být vyplněný vždy, minimálně pokud bude dílo použito na webu.

Popis díla - tento popisek s v případě vyplnění propisuje na Web GLF.CZ

Cena Autorská (vstupní) a Nabídková (Za co chce galerie prodat) - s možností automatického přepočtu marže s následnou úpravou

Rok dokončení díla, Dimenze, Hmotnost

Stav díla - mění se dle použití akcí Prodej, Vrácení, ale je možné je i měnit ručně (Rezervované, Volné...)

Data příjmu - defaultně datum přidání

Datum vrácení - při Vrácení díla se změní podle dialogu Vrácení díla

Vyplaceno autorovi - zaškrtávátko sloužící k evidenci provedené platby Autorovi za dílo, s možností uvést datum platby. Pokud je zadáno jen datum platby, volba se po uložení sama změní na Zaškrtnuto.

Poznámka - místo pro libovolný text

Rezervace - v případě použití akce Rezervovat je v detailu díla zobrezna ještě sada informací ohledně rezervace. Datum rezervace, výše složené kauce, způsob platby, poznámka pro příjmový doklad a rezervaci samotnou. Rezervace je viditelná u všech prodaných děl.

Prodej - Datum, Cena, Způsob platby, Kupec - propadá z dialogu PRODEJ díla, je možné posléze editovat.

Galerie - Umístěno v galerii - dialog pro přiřazení díla k zápůjčce (právě jedna hodnota)

Štítek - možnost měnit vybraná políčka pro tisk štítků/popisků díla (Autor, Název díla, Technika, Cena). Při vyplnění mají pouze pro účely štítků tyto hodnoty vyšší relevanci. Při nevyplnění propadne do tiskové sestavy štítku příslušná "původní" hodnota díla.

Použité techniky - pokud bude využita databáze technik, zde je možno přiřazovat.

Angličtina - pokud bude potřeba, je zde možné vyplnit Název díla, Použitá technika a Anglický popis díla

Soubory

Správa souborů – obrázků, videí, dokumentů. Sdílený prostor pro Systém i Web.

 • Je velice vhodné zde udržovat pořádek
 • Využívání adresářů a podadresářů je velice doporučeno (zvlášť díla autorů, výstavy, úkoly a podobně)
 • Není vhodné vytvářet adresáře autorů. Tyto se vytváří sami při přidání autora.
 • Přidávání dokumentů či Adresářů/Složek přes tlačítka v záhlaví je platné vždy pro aktuální zanoření
 • Je možné pracovat ve dvou souběžných panelech (tlačítko PANELY). Zde je možné například přesouvat zleva doprava a naopak i mezi různými složkami Souborů.
 • Je možné zobrazit si obsah složek pomocí dlaždic/náhledů - tlačítko s ikonou dlaždic v záhlaví

Galerie (zápůjčky)

Každé libovolné dílo je možné přidat jako zápůjčku do konkrétní (maximálně jedné) galerie. Seznam galerií je k editaci v submenu NASTAVENÍ pod položkou GALERIE.

Práce s GALERIEMI

 • PŘIDÁVÁNÍ NOVÉ GALERIE přes tlačítko přidat galerii
 • export VŠECH DĚL VE VŠECH GALERIÍCH k současnosti
 • upravit informace o Galerii přes volby vpravo na řádku galerie (Upravit)
 • odstranit celou Galerii přes volby vpravo na řádku galerie (Smazat)

Přiřazení konkrétních děl do galerie je možné v detailu libovolného díla, bez ohledu na jeho stav.

Výpis děl v konkrétní galerii

 • umožňuje evidenci s díly v zafiltrované galerii
 • umožňuje export VŠECH DĚL V GALERII k současnosti

Hromadná práce s díly v konkrétní galerii (výběrník na posledním řádku výpisu děl Galerie), pro vybraná díla.

 • Přidat ke štítkům
 • Odebrat ze štítků
 • Tisknout malé štítky s cenou
 • Tisknout malé štítky bez ceny
 • Tisknout velké štítky
 • Vyplaceno autorovi - hromadná změna stavu u více položek

Práce se štítky / POPISKY děl k tisku

Princip tvorby štítků:

 • Ve výpise děl (všech i s vyfiltrováním autora) je možné přes rozbalovací volbu na posledním řádku výpisu přiřadit vybraným dílům volbu PŘIDAT KE ŠTÍTKŮM
 • Po přiřazení se ve výpisu děl ve sloupci "Štítek" zobrazví zaškrtnutá volba pro lepší orientaci a filtrování
 • Přiřazením ke štítkům vzniká množina děl napříč autory, ze kterých je možné na zavolání generovat tiskové sestavy štítků/popisků.
 • Neznamená to však, že dílo se zaškrtnutou volbou Štítek automaticky vsupuje do tiskové sestavy.

Pro tisk konkrétních sestav štítků je potřeba:

 1. na stránce výpisu DÍLA (nebo DÍLA AUTORA)
 2. zapnout filtrování a ve sloupci Štítek v záhlaví filtru zvolit volbu ANO
 3. potvrdit na konci řádku volbou HLEDAT
 4. z vypsaných děl je možné buď hromadnou volbou všech (vlevo v záhlaví tabulky výpisu) nebo libovolným zaškrtnutím "po jednom" vytvořit požadovaný seznam děl
 5. v hromadné volbě na posledním řádku vybrat export příšlušné sady štítků (malé s cenou / malé bez ceny / velké)
 6. po potvrzení je vygenerované PDF pro tisk na tiskárně ve formátu A4 (nezmenšovat tisk volbou přizpůsobit na stránku!)

DOPORUČENÍ:

 • po úspěšném tisku štítků nebo před jedho dalším použitím je vhodné vyprázdnit množinu děl uvažovaných k tisku štítků (Díla / Filtr štítek ANO / Hledat / Označit všechny zaškrtávátkem vlevo nahoře / Dole vybrat volbu "Odebrat ze štítků"). Tím dojde k vyčištění množiny děl a je možné začít tvořit novou množinu.
 • pokud je potřeba u konkrétního díla změnit libovolnou položku vstupující do štítku, je tak možno udělat dole v detailu díla ve skupině nevyplněných políček s označením "Štítek". Zde vyplněné hodnoty mají vyšší relevanci než jejich původní hodnoty - jsou však využity pouze na funkcionalitu štítkování děl - popisek.