XIX. Domácí úkol - Český advent

Kaprycos Rozhovor TAdvent

Termín konání

13. 11. – 9. 12. 2012

Tradiční projekt Galerie La Femme - Domácí úkoly - XIX. na téma Český advent.

Výstavu zahájil Vladimír Merta.

Část výtěžku z prodeje uměleckých děl putovalo na Konto Bariéry Nadace Charty 77.

Více o Domácím úkolu Český advent