XVI. Cherchez La Femme, 2010

Tento domácí úkol jsme vyhlásili k 10. výročí naší galerie.

Jubilující Galerie La Femme

PLAKÁT 10 let

"7. června roku 2000 jsem otvíral v Divadle bez zábradlí Galerii La Femme. Tématem mého tehdejšího expozé byla „Žena jako nekonečná inspirace“. Tím jsem se stal jakýmsi kmotrem galerie a pilný pan galerista toho v následujícím desetiletí důkladně využíval. Zahajoval jsem vernisáže patnácti výstav a nádavkem jsem držel laudaci při páně Lipinových padesátinách. Po deseti letech, 15. dubna roku 2010, jsem zahajoval výstavu k 10. narozeninám galerie. Nesla název podobný tehdejšímu nápadu – „Za vším hledej ženu“. Jubilejní výstava mi dala příležitost přehlédnout uplynulé desetiletí, které jsem měl možnost důvěrně sledovat a – jak jinak – pana galeristu Miroslava Lipinu i jeho galerii chválit. Když se rozhodl galerii zřídit, obešel ve své vykutálenosti v jejím pojmenování českou ženu a nahradil ji její francouzskou variantou, což je světovější, pro české muže exotičtější a zavání to prostopášností. Z toho pan Lipina těží, neb dobře ví, že o světoběhu rozhodují dvě okolnosti: někdy a někde peníze, jindy a jinde ženy. On to bravurně sloučil, nadán mimořádnou schopností znásilňovat. Ne ženy, ale malíře. Získával od nich obrazy a pořádal jim výstavy, čímž si je zavazoval, aby posléze realizoval svůj naprosto originální záměr Domácích úkolů. Zadal téma padesáti malířům, stanovil termín, rozvěsil obrazy a výstava jak vyšitá. Zavděčil se malířům, polechtal milovníky umění a žen a zamnul si rukama. A ta témata ? Bylo jich požehnaně a na všech byla žena v různých kreacích. Šel čas, galerie pronikala stále důrazněji do vědomí uměnímilovné veřejnosti a v páně Lipinově mysli uzrál další originální projekt. Ovládl skupinu malířů, začal je vyvážet do širého světa, ve kterém je nutí malovat a získané obrazy pak nabízí v sérii výstav nazvané Obrazy z cest. A tak jeho i jeho galerii znají milovníci obrazů v různých krajinách světa od Prahy přes Chomutov, Zlín, Ostravu, Bechyni a Loket, Francii, Španělsko a Itálii až po Kanadu, Brazílii a Ekvádor. Předpokládám, že jsem čtenáře této noticky přesvědčil o páně galeristově schopnostech, o jeho posedlosti ženami, o proslulosti Galerie La Femme a její světovosti. Moje chvála je opodstatněná, protože je doložitelná. Nabídl dychtícím mužům desítky či stovky žen. Chválit se má veřejně, kárat mezi čtyřma očima. To první jsem touto krátkou statí splnil. Na to druhé se, pane galeristo, těšte !

Ad multos annos Galerie La Femme !"

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Ukázka vytvořených děl

Z oslavy ve Wines Home - Bílkova 13