Charity Golf Party v Karlových Varech

Máme radost, že jsme mohli přispět na dobrou věc! Jako každý rok se Galerie La Femme zúčastnila charitativní dražby, která se konala 4. 6. v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Slavnostní večer, který nesl název Charity Golf Party, moderoval Marek Eben. Galerie a její umělci (B. Jirků, J. Tichý, J. Blecha, L. Vlna a J. Brázda) věnovali pro tuto akci obrazy, které se ve finále vydražily za 498 000 Kč.


Částka bude rozdělena a rozeslána na konta Obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, Nadace Pohyb bez pomoci, Obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder a Martínka Pokladníka trpícího cystickou fibrózou.