eng
Zátiší, 2022

Zátiší, 2022

Ve výtvarné disciplíně, jakou je zátiší, je bezesporu důležitým faktorem kompozice, v jejímž uspořádání tušíme symboliku předmětů a objektů, koexistujících vedle sebe a spolu - libých pro oko a hlubokých svým významem. Symfonie linií, barev a struktur staví nové světy, které vzápětí zanikají při pohledu z jiných úhlů, jako je tomu u velikánů Picassa či Braqua.

Pevný řád je naproti tomu ctěn již od dob protestantismu v nizozemských zátiších, kde k nám svou delikátností promlouvají rozkvétající květiny a stoly plné jídla. Běžné artefakty lidského života zachycují jistý mikrosvět, který nám dává dokonale nahlédnout na tvary, kolorit a materiál předmětů na zátiší.

Umělci Galerie La Femme se již na podzim nového Domácího úkolu zhostí originálním a osobitým způsobem - jim zcela vlastním.